Oppdatert kl. 12:04 
Start Bli rapportør Lister Manual SØNDAG 21. Sep 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Bjørkefink 20 sep
Enkeltbekkasin 20 sep
Granmeis 20 sep
Lappspurv 20 sep
Myrhauk 20 sep
Nøtteskrike 20 sep
Sivspurv 20 sep
Stillits 20 sep
Svartkråke 20 sep
Svartmeis 20 sep
Antall arter tom. 20.9
2014:    112     Vis artslisten  
2013:    121     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Splitterne     1 ind. ptSØ Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Stillits     1 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Lappspurv     4 ind. overflygende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Svartkråke     2 ind. næringssøkende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Tundrasnipe     1 1K overflygende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Gulerle     1 ind. overflygende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Tornirisk     3 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Jernspurv     3 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Trepiplerke     5 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Sandlo     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Heilo     1 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Storspove     2 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Rødstjert     2 ind. næringssøkende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Linerle     45 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Sivspurv     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Steinskvett     18 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Krikkand     1 ind. ptNV Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Havsule     450 ind. ptNV Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Havsule     15 ind. ptSØ Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Spurvehauk     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Tårnfalk     1 ind. ptSØ Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Myrhauk     1 ind. ptS Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Myrsnipe     4 ind. ptSØ Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Gravand     2 ind. trekkende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Makrellterne     1 1K overflygende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Vandrefalk     1 1K overflygende Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Skjærpiplerke     45 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Heipiplerke     20 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Vintererle     7 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Gransanger     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Sanglerke     33 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Stær     1 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Lappspove     2 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Tundralo     2 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Sildemåke     1 ad +2 1K  Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Enkeltbekkasin     1 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Dvergfalk     1 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Låvesvale     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Brunsisik     7 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Grønnsisik     38 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Grønnfink     30 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Bokfink     50 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Fuglekonge     10 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Gjerdesmett     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Gulspurv     12 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Blåmeis     100 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Kjøttmeis     30 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Granmeis     6 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Toppmeis     4 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Trekryper     3 ind. Tjørveneset, VA 20.9      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=137461&filter=alla&sortering=senaste