Oppdatert kl. 08:36 
Start Bli rapportør Lister Manual FREDAG 31. Okt 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Skjeggmeis 30 okt
Grankorsnebb 29 okt
Gråsisik 29 okt
Hønsehauk 29 okt
Stjertmeis 29 okt
Tartarpiplerke 29 okt
Varsler 29 okt
Ringgås 3 okt
Bjørkefink 20 sep
Enkeltbekkasin 20 sep
Antall arter tom. 30.10
2014:    121     Vis artslisten  
2013:    134     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 SKJEGGMEIS     1 ind. rastende Holman, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Stillits     2 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10    Lagt inn med webskjema Marton Berntsen   
 Horndykker     1 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Stær     10 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Toppskarv     5 ind. rastende Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Storskarv     4 ind. rastende Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Blåmeis     10 ind. næringssøkende Holman, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Ærfugl     21 ind. stasjonær Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Stokkand     5 ind. rastende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Kråke     5 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Gråmåke     5 ind. rastende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 30.10      Lagt inn med Excel-import Knut Olsen, Kåre Olsen   
 Tartarpiplerke     1 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Skjærpiplerke     9 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Heipiplerke     6 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Stær     13 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Havsule     1 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Vintererle     1 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Vandrefalk     1 1K  Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Varsler     1 ind. Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Horndykker     6 ind. Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Måltrost     1 ind. Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Havelle     1 ind. Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Munk     2 ind. Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Gråsisik     2 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Spurvehauk     1  Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Hønsehauk     1 1K  Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Stjertmeis     17 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Grankorsnebb     11 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Svartand     1 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Gråmåke     2 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Ærfugl     3 ind. Tjørveneset øst, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Stokkand     26 ind. Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Ærfugl     14 ind. Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Blåmeis     35 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Kjøttmeis     4 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Bokfink     3 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Bjørkefink     8 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Grønnfink     3 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Granmeis     2 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Gjerdesmett     4 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Fuglekonge     15 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Rødstrupe     3 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Toppmeis     1 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Kråke     4 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Trekryper     2 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Svarttrost     1 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 Svartmeis     3 ind. Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 29.10      Lagt inn med webskjema Tellef Barøy Vestøl   
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=137461&filter=alla&sortering=senaste