Oppdatert kl. 16:26 
Start Bli rapportør Lister Manual TORSDAG 2. Okt 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Trekryper 20 sep
Svartkråke 20 sep
Enkeltbekkasin 20 sep
Stillits 20 sep
Svartmeis 20 sep
Sivspurv 20 sep
Vintererle 20 sep
Lappspurv 20 sep
Nøtteskrike 20 sep
Myrhauk 20 sep
Antall arter tom. 1.10
2014:    113     Vis artslisten  
2013:    122     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Svartkråke     1 ind. næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Myrsnipe     42 1K næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Tundralo     2 1K næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Polarsnipe     2 1K næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Steinskvett     4 ind. næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Skjærpiplerke     2 ind. næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Heipiplerke     1 ind. næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Steinskvett     2 ind. næringssøkende Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Krikkand     5 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Skjærpiplerke     8 ind. rastende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Stær     80 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Linerle     2 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Storskarv     7 ind. rastende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Stokkand     36 +19 næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Kråke     8 ind. næringssøkende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Gråmåke     5 ind. rastende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Svartbak     3 ind. rastende Tjørveneset v/Park, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Ærfugl     1 -f næringssøkende Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Svartbak     1 ind. næringssøkende Tjørveneset vest, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Stokkand     5 +3 næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Ærfugl     3 +15 -f næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Siland     10 -f næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Gråmåke     12 ind. rastende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Svartbak     2 ind. rastende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Kaie     50 ind. overflygende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 Kråke     15 ind. næringssøkende Tjørvebukta, Tjørveneset, VA 1.10      Lagt inn med webskjema Kåre Olsen   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=137461&filter=alla&sortering=senaste