Oppdatert kl. 22:55 
Start Bli rapportør Lister Manual SØNDAG 20. Apr 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Asiasvartstrupe 19 apr
Havlire 18 apr
Mandarinand 18 apr
Splitterne 16 apr
Vendehals 16 apr
Småspove 15 apr
Steppehauk 14 apr
Dverglo 13 apr
Trepiplerke 13 apr
Taksvale 12 apr
Antall arter tom. 19.4
2014:    199     Vis artslisten  
2013:    202     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Dverglo     1 ind. næringssøkende Hanangermona, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Toppdykker     3 ad  Nesheimvann nord, Nesheimvann, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Vendehals     1 ind. sang/spill, ikke hekking Rødlandsbukta, Nesheimvann, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Knekkand     2 næringssøkende Kviljobukta, Nesheimvann, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Småspove     1 ind. næringssøkende Kviljobukta, Nesheimvann, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Toppdykker     1 parring Kviljobukta, Nesheimvann, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Toppdykker     1 ad næringssøkende Kviljobukta, Nesheimvann, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Horndykker     4 ind. Nesheimsanden, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Islom     4 ind. Nesheimsanden, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Cato Voreland   
 Vendehals     2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Fodnestøl, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Anders Heien   
 UB. IS-/GULNEBBLOM     1 ind. ptSV Kjereneset, Flekkerøy, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Petter Zahl Marki, Terje Gustavsen   
 Teist     1 ind. stasjonær Kjereneset, Flekkerøy, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Petter Zahl Marki   
 Grønlandsmåke     1 2K rastende Lista fyr, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Jarl Marius Abrahamsen, Albert Burgas   
 Svartkråke     1 ind. ptNØ Lista fyr, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Jarl Marius Abrahamsen, Askild Tomren   
 Gråstrupedykker     1 ind. ptSØ Lista fyr, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland, Jarl Marius Abrahamsen, Askild Tomren   
 Gråstrupedykker     1 ind. ptSØ Lista fyr, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Yngvar Aanonsen   
 Hvitryggspett     1 næringssøkende Uvannet, Hogganvik, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Geir Hundstad   
 Sivhauk     1 næringssøkende Åna, Slevdalsvann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Marcus Tønnessen   
 Trane     1 ind. næringssøkende Åna, Slevdalsvann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Marcus Tønnessen   
 Horndykker     1 ind. næringssøkende Kviljobukta, Nesheimvann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Yngvar Aanonsen   
 Islom     1 2K næringssøkende Kviljo, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Yngvar Aanonsen   
 Vendehals     1 ind. sang/spill, ikke hekking Øymona, Skeime, VA 20.4    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Toppdykker     2 ind. næringssøkende Kviljobukta, Nesheimvann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Yngvar Aanonsen   
 FJELLERKE     9 ind. rastende Søgnejordet, VA 20.4     Lagt inn med webskjema Kjell Blandhol, Odd Kindberg   
 Dvergspett     1 ind. sang/spill Søgnejordet, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Kjell Blandhol, Odd Kindberg   
 Sivhauk     1 +1  Slevdalsvann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Marton Berntsen   
 Trane     2 ind. næringssøkende Hellemyra, Lista, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Marton Berntsen   
 Dvergspett     1 ind. sang/spill Tjønndalen, Valand, Mandal, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Sigmund Tveiten   
 Havørn     1 3K+ overflygende Hanangervann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Dvergspett     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Vallemoen, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Svartspett     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Hålumsland, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Jarl Marius Abrahamsen   
 Dvergspett     1 næringssøkende Hoksvann øst, Hoksvann, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Ragnar Tømmerstø   
 Havørn     1 2K+ overflygende Hillesund, Hille, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Runar Jåbekk   
 Svartryggerle     1 ind. Nordhasselsanden øst, Nordhasselvika, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Jørn Hjørungnes   
 Horndykker     1 ind. Nordhasselvika, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Jørn Hjørungnes   
 Islom     2 ind. Nordhasselvika, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Jørn Hjørungnes   
 Dvergspett     1 ind. sang/spill Rossatjønn, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Hans Vidar Løkken, Ingvar Løkken   
 FJELLERKE     9 ad næringssøkende Søgnejordet, VA 20.4     Lagt inn med webskjema Odd Kindberg   
 Svartkråke     1 ind. næringssøkende Kviljobrønnen, Kviljo, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Askild Tomren   
 Trane     1 ind. næringssøkende Vollan, Maberg, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Askild Tomren   
 Vendehals     1 ind. sang/spill Poddetjødna, Hæåk, VA 20.4    Lagt inn med webskjema Øyvind Nyvold Larsen   
 Gråspett     1 ind. sang/spill Homme, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Sverre Grimsby, Benjamin Grimsby, Markus Grimsby   
 Hvitryggspett     1 ad  Homme, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Sverre Grimsby, Benjamin Grimsby, Markus Grimsby   
 Hvitryggspett     1 ad  Langemyr, Homme, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Sverre Grimsby, Benjamin Grimsby, Markus Grimsby   
 Vendehals     1 ind. sang/spill Hommegård, Homme, VA 20.4      Lagt inn med webskjema Geir Sverre Grimsby, Benjamin Grimsby, Markus Grimsby mfl.   
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?landskapskod=10&dag=0