Oppdatert kl. 21:58 
Start Bli rapportør Lister Manual LØRDAG 22. Nov 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Kanadalo 14 nov
Dvergrørdrum 11 nov
Svartstrupesteinskvett 11 nov
Ørkensteinskvett 10 nov
Alpeseiler 8 nov
Blekbrynsanger 30 okt
Brunsanger 30 okt
Fuglekongesanger 29 okt
Mongolturteldue 17 okt
Gråseiler 16 okt
Antall arter tom. 21.11
2014:    354     Vis artslisten  
2013:    357     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Niland     1  Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Jostein Bærø Engdal   
 Sivhøne     1 ind. næringssøkende Skibladnerbygga, Hunnselvas utløp, Gjøvik, Op 22.11      Lagt inn med webskjema John Apeland   
 Toppand     7 -f+7 næringssøkende Tanemsbrua, ST 22.11      Lagt inn med webskjema Bjørn S. Tanem   
 Niland     2 ind. næringssøkende Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Kjell Isaksen   
 Kaspimåke     1 1K rastende Øra, Øs 22.11       Lagt inn med webskjema Stein Engebretsen   
 Niland     2 ind. stasjonær Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Arvid Sørby   
 Gulnebblom?     1 ind. næringssøkende Herbern, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Bård Øyvind Bredesen   
 Havørn     1 ind. overflygende Rivenes, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Rune Røsstad   
 Havørn     1 ad overflygende Berby, Øs 22.11       Lagt inn med webskjema Morten Olsen   
 Varsler     1 ind. Skeimemona, Skeime, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten, Erika Paulino   
 Kongeørn     1 3K- overflygende Burveien, Ak 22.11      Lagt inn med webskjema Sindre Molværsmyr, Thomas Sæther   
 Toppdykker     4 ind. næringssøkende Jarenvannet sør, Jarenvannet, Op 22.11      Lagt inn med webskjema John Apeland   
 Sothøne     8 ind. næringssøkende Jarenvannet sør, Jarenvannet, Op 22.11      Lagt inn med webskjema John Apeland   
 Niland     1 næringssøkende Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Geir Klaveness   
 Bergand?     1 ind. Kleivavatnet, Ho 22.11       Lagt inn med webskjema Anita Rude   
 Konglebit     14 ind. Heglesvollen, Forramyrene, NT 22.11       Lagt inn med webskjema Rolf Terje Kroglund, Ingvild Buran   
 Nøttekråke     1 ind. næringssøkende Halvdan Svartesv. 8, Op 22.11      Lagt inn med webskjema Grete Melkild   
 Sangsvane     2 ad +3 1K  Ørnneset, Tr 22.11      Lagt inn med webskjema Per Steinar Sommervold   
 Lappfiskand     1  Kviljobukta, Nesheimvann, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Toppdykker     1 ind. Kviljobukta, Nesheimvann, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Kortnebbgås     9 ind. Kviljobrønnen, Kviljo, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 [Rustand]     1 stasjonær Østensjøvannet Syd, Østensjøvannet, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Geir E. Fugelsø   
 Sildemåke     1 1K individmerket Østensjøvannet Syd, Østensjøvannet, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Geir E. Fugelsø   
 Vintererle     1 ind. overflygende Østensjøvannet Syd, Østensjøvannet, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Geir E. Fugelsø   
 Niland     2 ind. Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Andreas Gullberg   
 Stjertand     1 stasjonær Birkelandsvatnet, Øvsttun, Ho 22.11      Lagt inn med webskjema Gunnar Kjeilen   
 Horndykker     1 ind. næringssøkende Karlsrudtangen Naturreservat, Nordfjorden, Bu 22.11      Lagt inn med webskjema Marius von Glahn   
 Kaspimåke     1 1K næringssøkende Frevar, Øra, Øs 22.11      Lagt inn med webskjema Magne Pettersen, Sidsel Iversby   
 Niland     2 ind. Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Anders Simonsen   
 Svartbak     5 ind. rastende Lågendeltaet, Op 22.11      Lagt inn med webskjema Grete Melkild   
 Storskarv     8 ind. næringssøkende Lågendeltaet, Op 22.11      Lagt inn med webskjema Grete Melkild   
 Svartstrupe?     1 stasjonær Mellandsvåg-området NR, Skarsøya, MR 22.11      Lagt inn med webskjema Jan Ove Bratset   
 Horndykker     2 ind. Husebybukta, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Teist     1 ind. Husebybukta, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Fjæreplytt     2 ind. Sildevikholmen, Husebybukta, VA 22.11      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Dvergdykker     1 ind. næringssøkende Værebukta, ST 22.11      Lagt inn med webskjema Bjørn S. Tanem   
 Svartkråke     1 ind. stasjonær Ekofisk Complex, Ns 22.11      Lagt inn med webskjema Tor Oddvar Hansen   
 Tjeld     1 ind. næringssøkende Rolfstangen, Fornebu, Ak 22.11       Lagt inn med webskjema Andreas Gullberg   
 Stillits     20 ind. næringssøkende Malvikbukta, Malvik, ST 22.11       Lagt inn med webskjema Bjørn S. Tanem   
 Niland     2 ind. næringssøkende Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Odd Erik Bergundhaugen   
 Sildemåke     1 ind. næringssøkende Huk, Bygdøy, Os 22.11      Lagt inn med webskjema Odd Erik Bergundhaugen   
 Kaspimåke     1 1K næringssøkende Frevar, Øra, Øs 22.11       Lagt inn med webskjema Asgeir Larsen   
 Grågås x kanadagås     1 ind. Fiskumvannet, Bu 22.11      Lagt inn med webskjema Steinar Stueflotten   
 Bergand     1 -f Fiskumvannet, Bu 22.11      Lagt inn med webskjema Steinar Stueflotten   
 Jaktfalk     1 ind. rastende Bastøy, Ve 22.11      Lagt inn med webskjema Fredrik Kræmer   
 Dvergdykker     3 ind. Vestfosselva (Smørgrav-Berg), Bergsvingen, Bu 22.11      Lagt inn med webskjema Steinar Stueflotten   
 Kjernebiter     1 ind. næringssøkende Solbakkeveien 5, Moelv, He 22.11      Lagt inn med webskjema Roy Joløkken   
 Stillits     2 ind. næringssøkende Pertrøa, Stadsbygd, ST 22.11      Lagt inn med webskjema Elsa Bjørgan, Jakob Bjørgan   
 Tyrkerdue     1 ind. næringssøkende Skjetleinskogen, Kattem, ST 22.11      Lagt inn med webskjema Terje O. Nordvik   
 Pilfink     2 ind. næringssøkende Reinena 3, Tokheim, Ho 22.11      Lagt inn med webskjema Agnar Målsnes   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp