Oppdatert kl. 15:44 
Start Bli rapportør Lister Manual ONSDAG 23. Apr 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Bøksanger 21 apr
Gresshoppesanger 21 apr
Grønnstilk 21 apr
Purpurhodeand 21 apr
Rødstrupesanger 21 apr
Svartglente 21 apr
Buskskvett 20 apr
Ringand 20 apr
Stork 20 apr
Asiasvartstrupe 19 apr
Antall arter tom. 22.4
2014:    246     Vis artslisten  
2013:    241     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Alke     1 ind. rastende Andøyane, Sv 23.4      Lagt inn med webskjema Stein Nilsen   
 Lunde     1 ind. rastende Andøyane, Sv 23.4      Lagt inn med webskjema Stein Nilsen   
 Stjertand     1 næringssøkende Hensøran, Isfjorden, MR 23.4      Lagt inn med webskjema Helge Arild Gyldenås   
 Pilfink     2 ind. næringssøkende Hensøran, Isfjorden, MR 23.4      Lagt inn med webskjema Helge Arild Gyldenås   
 Sivhøne     1 obs i h.tid, pass. biotop Bassengparken, Holmestrand, Ve 23.4       Lagt inn med webskjema Vidar Øverbye   
 Trane     2 ind. overflygende Vanse, VA 23.4      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Kvartbekkasin     1 ind. stasjonær Årnestangen (innerst, inklusiv dam), Nordre Øyeren Naturreservat, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Kortnebbgås     40 ind. ptSV taraldskjærområdet, Utkikken, AA 23.4      Lagt inn med webskjema Arild Omberg   
 Lappfiskand     1 ad stasjonær Børsesjø, Te 23.4      Lagt inn med webskjema Runa Bergby   
 Knekkand     1 ad  Børsesjø, Te 23.4       Lagt inn med webskjema Runa Bergby   
 Toppdykker     5 ind. Børsesjø, Te 23.4      Lagt inn med webskjema Runa Bergby   
 Sivhauk     1 +1  Børsesjø, Te 23.4      Lagt inn med webskjema Runa Bergby   
 Dvergspett     1 ind. sang/spill Tuentangen, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Vendehals     1 sang/spill Merkja, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Dverglo     1 ind. næringssøkende Volløya, Gaulosen, ST 23.4      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær   
 Svarthalespove     7 ind. næringssøkende Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 23.4      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær   
 Knekkand     1 +1 næringssøkende Svellet, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Skjeand     3 +1 næringssøkende Svellet, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Vendehals     1 ind. sang/spill Østensjøvannet nord, Østensjøvannet, Os 23.4      Lagt inn med webskjema Jan Olav Nybo   
 Knekkand     1 rastende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 23.4      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen, Helge Kapelrud   
 Taffeland     1 rastende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 23.4      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen, Helge Kapelrud   
 Islom     1 ind. rastende Skarvodden, Lista fyr, VA 23.4      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Knekkand     1  Sevika vestre, Lista fyr, VA 23.4      Lagt inn med webskjema Geir Birkeland   
 Amerikakrikkand     1 rastende Eidesøra, Eidsbotn, NT 23.4      Lagt inn med webskjema Audun Eriksen   
 Knekkand     1 rastende Storøykilen, Fornebu, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Kjetil Johannessen   
 Brunsisik     2 ind. Storøykilen, Fornebu, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Kjetil Johannessen   
 Vannrikse     1 ind. sang/spill Storøykilen, Fornebu, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Kjetil Johannessen   
 Knekkand     1 rastende Svellet, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Skjeand     4 +3 rastende Svellet, Ak 23.4      Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Hvitryggspett     1 ind. næringssøkende Rotlia, He 23.4      Lagt inn med webskjema Harald Jahnsen   
 Storspove     34 ind. rastende Vikingskipet (delområde III), Åkersvika, He 23.4      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Stork     1 ad næringssøkende Kviljo, VA 23.4      Lagt inn med webskjema Paul Omdal   
 Hvitryggspett     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Rotlia, He 23.4      Lagt inn med webskjema Harald Jahnsen   
 Hagesanger     3 ind. lokkelyd, øvrige lyder Rotlia, He 23.4      Lagt inn med webskjema Harald Jahnsen   
 Knekkand     1  Storøykilen, Fornebu, Ak 23.4    Lagt inn med webskjema John Stenersen   
 Blåmeis     2 ind. næringssøkende Vestre Jakobselv, Fi 23.4    Lagt inn med webskjema Odd Lehto   
 Tjeld     1 ind. næringssøkende Sisselbergbukta, Einafjorden, Op 23.4    Lagt inn med webskjema Bjørn Harald Larsen   
 Skogdue     1 ind. overflygende Sisselbergbukta, Einafjorden, Op 23.4    Lagt inn med webskjema Bjørn Harald Larsen   
 [Fasan]     1  Jåsund nord, Jåsund, Ro 23.4    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Toppdykker     50 ind. Mosvatnet, Stavanger, Ro 23.4    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Bergand     1 +2  Mosvatnet, Stavanger, Ro 23.4    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Vintererle     1 næringssøkende Nidelva ovenfor gangbrua, Nidarø, ST 23.4    Lagt inn med webskjema Oddvar Heggøy   
 Bergand     1 rastende Sorgenfrigropa, Øs 23.4     Lagt inn med webskjema Kai Edvard Rønning   
 Horndykker     5 ind. stasjonær Sorgenfrigropa, Øs 23.4    Lagt inn med webskjema Kai Edvard Rønning   
 Stillits     1 ad næringssøkende Vingrom, Døsvegen, Op 23.4    Lagt inn med webskjema Arnfinn Pedersen   
 Trane     7 ind. Bakken, Skonseng, No 23.4    Lagt inn med webskjema Arne Engås   
 Trane     2 ind. Røssvollstrekka, No 23.4    Lagt inn med webskjema Arne Engås   
 Tretåspett     2 ind. obs i h.tid, pass. biotop Seterlia, Røvassdalen, No 23.4    Lagt inn med webskjema Arne Engås   
 Svartspett     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Seterlia, Røvassdalen, No 23.4    Lagt inn med webskjema Arne Engås   
 Dvergspett     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Kåra, Ørin, NT 23.4    Lagt inn med webskjema Halvor Sørhuus   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp