Oppdatert kl. 15:44 
Start Bli rapportør Lister Manual FREDAG 22. Aug 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Steppemåke 20 aug
Rustsnipe 16 aug
Balearlire 12 aug
Åtselgribb 12 jul
Svarthodesanger 11 jul
Silkehegre 6 jul
Jomfrutrane 5 jul
Havsvale 2 jul
Stormsvale 2 jul
Dvergterne 28 jun
Antall arter tom. 21.8
2014:    331     Vis artslisten  
2013:    339     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Sothøne     2 1K +3 ad  Ortuvannet, Fyllingsdalen, Ho 22.8      Lagt inn med webskjema Anders Heien   
 Musvåk     2 ind. overflygende Dalen, Litleskardet, Ho 22.8      Lagt inn med webskjema Ola Moen   
 Vandrefalk     1 ind. Byparken, Bergen sentrum, Ho 22.8      Lagt inn med webskjema Anita Rude   
 Tornskate     1 ind. næringssøkende Engelsrud, Os 22.8      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Svartkråke     1 ind. Tjore, AA 22.8       Lagt inn med webskjema Tor Magne Stalleland   
 Storjo     10 ind. ptV Andåsvn. 120, Flekkerøy, VA 22.8      Lagt inn med webskjema Terje Gustavsen   
 Brushane     16 ind. rastende Fiborgtangen, NT 22.8      Lagt inn med webskjema Bjørn Arild Steinsmo   
 Dvergsnipe     1 1K  Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Håkon Baust Hansen   
 Brushane     5 ind. Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Håkon Baust Hansen   
 Myrsnipe     3 ind. Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Håkon Baust Hansen   
 Tundragås     1 2K  Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Håkon Baust Hansen   
 Kanadagås     234 ind. Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Håkon Baust Hansen   
 Fjellmyrløper     1 1K næringssøkende Rosnesbukta, Kurefjorden, Øs 22.8      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Myrsanger     1 ind. næringssøkende Rosnesbukta, Kurefjorden, Øs 22.8      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Vaktel     1 ind. sang/spill Rosnesbekken, Kurefjorden, Øs 22.8      Lagt inn med webskjema Simon Rix   
 Havsvale     1 ind. sild - fie, Sildodden, AA 22.8      Lagt inn med webskjema Arild Omberg   
 Storjo     1 ind. sild - fie, Sildodden, AA 22.8      Lagt inn med webskjema Arild Omberg   
 Dvergsnipe     1 1K næringssøkende Hoveodden v/Røde kors hytta, Hove, AA 22.8       Lagt inn med webskjema Kjell Klungland   
 Sivhauk     1 -f overflygende Stavemarka, Stave, VA 22.8      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Sotsnipe     3 ind. Verevågen, Lista fyr, VA 22.8      Lagt inn med webskjema Jonas Langbråten   
 Temmincksnipe     2 ind. rastende Kåra, Ørin, NT 22.8      Lagt inn med webskjema Rolf Terje Kroglund, Ingvild Buran   
 Brushane     1 1K rastende Kåra, Ørin, NT 22.8      Lagt inn med webskjema Rolf Terje Kroglund, Ingvild Buran   
 Myrsnipe     115 ind. rastende Kåra, Ørin, NT 22.8      Lagt inn med webskjema Rolf Terje Kroglund, Ingvild Buran   
 Kornkråke     1 1K næringssøkende Temse, AA 22.8      Lagt inn med webskjema Frode Steffensen   
 [Fasan]     1 ad rastende Temse, AA 22.8      Lagt inn med webskjema Frode Steffensen   
 Skjeand     1 -f næringssøkende Hattalandstjernet, Nærbø, Ro 22.8      Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Brushane     1 1K rastende Ørin, NT 22.8      Lagt inn med webskjema Bjørn Arild Steinsmo   
 Temmincksnipe     1 ad rastende Ørin, NT 22.8      Lagt inn med webskjema Bjørn Arild Steinsmo   
 Blåstrupe     1 ind. Høybåtangen, AA 22.8      Lagt inn med webskjema Arild Omberg   
 Storjo     7 ind. ptSV Høybåtangen, AA 22.8      Lagt inn med webskjema Arild Omberg   
 Tundragås     1 ind. rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Kanadagås     251 ind. rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Sivhøne     1 1K rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Dvergsnipe     1 1K næringssøkende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Myrsnipe     3 ind. næringssøkende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Brushane     1 ind. næringssøkende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 22.8      Lagt inn med webskjema Kjell Alfred Kristiansen   
 Nattravn     2 ind. næringssøkende Bastøy, Ve 22.8      Lagt inn med webskjema Fredrik Kræmer   
 Smålom     19 ad  Prestvannet, Tromsøya, Tr 22.8    Lagt inn med webskjema Jan Höper   
 Snadderand     1  Vasshusvika, Grudavatnet, Ro 22.8    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Vandrefalk     1 1K  Rinnleiret, NT 22.8    Lagt inn med webskjema Ole Martin Sæterhaug   
 Brushane     1 ind. Rinnleiret, NT 22.8    Lagt inn med webskjema Ole Martin Sæterhaug   
 Svartryggerle     1 ad  Årosjordet, VA 22.8    Lagt inn med webskjema Børge Mørkve-Simonsen   
 Tyrkerdue     1 ind. næringssøkende Søgnejordet, VA 22.8    Lagt inn med webskjema Børge Mørkve-Simonsen, Reidar Mofjell   
 Myrsanger     1 1K ringmerket Starene, He 22.8    Lagt inn med webskjema Starene Ringmerking, Anders Aanje, Liv Martinsen   
 Kattugle     1 ad lokkelyd, øvrige lyder Vingrom, Døsvegen, Op 22.8    Lagt inn med webskjema Arnfinn Pedersen   
 Sivhauk     1 1K overflygende Grødalandskogen, Ro 22.8     Lagt inn med webskjema Sigmar Lode   
 Trane     1 ind. rastende Størtjernet, Tr 22.8    Lagt inn med webskjema Jan Inge Karlsen   
 Fjellmyrløper     1 ind. Rosnesbukta, Kurefjorden, Øs 22.8    Lagt inn med webskjema Ken Adelsten Jensen   
 [Fasan]     1  Håbbestad, Temse, AA 22.8    Lagt inn med webskjema Trond Nilsen   
 Sothøne     12 ind. stasjonær Tveitevannet, Storetveit, Ho 22.8    Lagt inn med webskjema Ottar Magne Osaland   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp